Scroll to top
Get In Touch
Menara TH Perdana, Jln Sultan Ismail,
Kuala Lumpur
[email protected]
Ph: +6011.5404.9269
  • Sila isi maklumat di bawah bagi tujuan pendaftaran domain dan akaun payment gateway.

  • seperti dalam kad pengenalan
  • seperti yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
  • (nama syarikat(bank) - nombor akaun)
  • Max. file size: 3 MB.
    lihat contoh (https://prismboost.asia/wp-content/uploads/2020/10/Contoh-bank-akaun-statement-holder.png)
  • sila kemukakan 3 pilihan nama mengikut keutamaan turutan. (Contoh: prismboost/prismboostcompany/prismb)

We use cookies to give you the best experience.